Superpaket

Superpaketet är ett Avancerat paket som vi har utökat med massor av specialhinder.

SUPERPAKET: 2400A, OMONTERAT
Avancerat paket som vi har utökat med massor av specialhinder. En komplett bana till alla slags trän..